EKP-1332

Električna komorna peć za polimerizaciju praha.

Maksimalna radna temperatura ove električne peći je 200°C. 

Sastavljena od MV panela debljine 150 mm.

Zahtev za homogenošću temperaturnog polja je visok, dok je veliko odstupanje od zadate temperature po vremenu nedopustivo.

Kao energija za grejanje peći za manje snage preporučuje se električna, dok za veće snage lako lož ulje ili prirodni gas, odnosno propan-butan.

Komorne peći kao što je ova imaju vrata sa jedne strane, dok u izvedbi prolaznih imaju i dodatna vrata.