Reference

UP-7

UP-7

Predfilter

OTP-3

OTP-3

Otprašivač

R4A63

R4A63

Industrijski radijalni ventilator

OTP fi500-2,2kW

OTP fi500-2,2kW

Otprašivač

CRK-25

CRK-25

Kabina za nanošenje praha

UNZ-42

UNZ-42

Uređaj za natpritisak

Hemijska priprema

Hemijska priprema

Hemijska priprema

PF-1717

PF-1717

Predfilter

OTP-3

OTP-3

Otprašivač

OTP-60

OTP-60

Otprašivač

OTP- fi600

OTP- fi600

Otprašivač

Hemijska priprema

Hemijska priprema

Hemijska priprema

Hemijska priprema

Hemijska priprema

Hemijska priprema

Hemijska priprema

Hemijska priprema

FV-25

FV-25

Predfilter

KDT-2180

KDT-2180

Hemijska priprema

UNZ-4019

UNZ-4019

Natpritisak

Ventilator

Ventilator

Ventilator

KKSF-8019

KKSF-8019

Komorna kabina za farbanje sa suvim filterom

Hemijska priprema

Hemijska priprema

Hemijska priprema

KSKF-2019

KSKF-2019

Kabina za farbanje sa kartonskim filterom

Ložište

Ložište

Ložište

PF-1717

PF-1717

Predfilter

Kada za hemijsku pripremu

Kada za hemijsku pripremu

Kada za hemijsku pripremu

PF-1717

PF-1717

Predfilter

KSF-4019

KSF-4019

Kabina za farbanje sa suvim filterom

OTP-2020

OTP-2020

Otprašivač

KSKF-4019

KSKF-4019

Kabina za farbanje sa kartonskim filterom

KDT-1536

KDT-1536

Kabina za hemijsku pripremu

KDT-2180

KDT-2180

Kabina za hemijsku pripremu