Električna peć 200°C za pečenje premaza u prahu

Električna peć za pečenje premaza u prahu- Prnjavor BiH

Maksimalna radna temperatura ove električne peći je 200°C. 

Zahtev za homogenošću temperaturnog polja je visok, dok je veliko odstupanje od zadate temperature po vremenu nedopustivo.

Kao energija za grejanje peći za manje snage preporučuje se električna, dok za veće snage lako lož ulje ili prirodni gas, odnosno propan-butan.

Komorne peći kao što je ova imaju vrata sa jedne strane, dok u izvedbi prolaznih imaju i dodatna vrata.