Otprašivač OTP-65

Otprašivač za drvnu industriju

Otprašivač sa radijalnim ventilatorom na postolju.

Uređaj poseduje sabirni koš na kome su filter vreće  i sabirni  džakovi za otpadnu prašinu i piljevinu.